• Misjonshuset
Opplastet av Jan Ove Aase

  Velkommen til Egersund Misjonsforenings hjemmeside.

  Du er velkommen til å registrere deg som bruker på nettsiden vår. Det gir tilgang til bl.a. intern informasjon. Medlemmer av EMF kan ta kontakt for å få en egen nøkkel til å registrere seg som medlemmer. (Dette gir tilgang til innhold som kun er forbeholdt medlemmer. F.eks. sakslister og referater i forbindelse med årsmøter og medlemsmøter.)
 • Kontonummere for gaver


  Egersund Misjonsforening, Stiftelsen Egersund Misjonshus og ungdomsforeningen Vår driver et omfattende arbeide for alle aldre, i tillegg til at vi er en del av - og støtter opp om NMS. Til dette arbeidet er vi avhengige av at både medlemmer og andre støtter oss økonomisk.

  Vi har fokus på tre hovedområder i forbindelse med givertjeneste og enkeltgaver:

  Ungdomsabeid


  Støtt opp om ungdomsarbeidet på konto: 3335.25.96065

  Dette går i hovedsak til stilling for ungdomsarbeider, samt dirigent for ungdomskoret.

  Misjon og Misjonsforeningens arbeide


  Støtt opp om misjon og foreningens arbeide på konto: 3270.67.13432

  Stiftelsen Egersund Misjonshus


  Støtt opp om drift og vedlikehold av Misjonshuset på: 3270.20.77280  Gaver kan også gis i form av kollekt på møter.


  Alle gaver tas imot med stor takk.

 • Julemesse_2019
Opplastet av Jan Ove Aase
 • Samlivskurs_evangeliehuset
Opplastet av Jan Ove Aase
 • DEN GODE DEL


  AV DETTE SKAL ALLE KJENNE AT DERE ER MINE DISIPLER, OM DERE HAR KJÆRLIGHET TIL HVERANDRE JOH 13v35


  Rosahjerte
Opplastet av Jan Ove Aase

  Mål med gruppen Den gode del: Bli bedre kjent med hverandre og Jesus.


  Gjennom å bli trygg i samtale, bønn, bibellesing og lovsang har vi tro på at vi kan nå vårt mål ved Guds hjelp.

  Alt personlig som blir delt på gruppa blir i gruppa :-)

  Vi ønsker å ha gupper på max. 12 personer, er vi så velsignet og bli flere enn dette deler vi oss.

  Vi ønsker at gruppa skal holdes første onsdag i måneden.
  Kl. 20:00-22:00. Etter kl 22:00 er vi ferdige.... Ønsker noen å sitte igjen og prate mere blir det rom for dette frem til ca. kl 23:00.

  Denne gruppa er åpen for alle damer som ønsker å være med. Fint om vi spør med oss noen om det faller naturlig.

  Vi ønsker å dele liv med hverandre og oppmuntre og inspirere. For dere som ønsker og dele noe mellom gruppene har vi en lukket facebook gruppe som også heter Den gode del.

  Om noen lurer på noe er det bare til å ta kontakt på mobil:
  • Anja Tingbø 993 05 057
  • Astrid S Haug 458 61 711
  • Annfrid Årstad 934 02 424

  Hjertelig velkommen

 • Om NMS

  NMS
Opplastet av Jan Ove Aase


  NMS (Det Norske Misjonsselskap) består av foreninger, grupper og enkeltmedlemmer, og er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke og er et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag. NMS har en lang historie og er Norges første misjonsorganisasjon, etablert i 1842 i Stavanger.

  NMS deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. Les mer her om hva vi gjør og hvor vi arbeider
  Når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring – hos den enkelte, i menigheter og i samfunnet. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet. Sammen kan vi forandre verden.

  Organisasjonsnummer: 940 325 501 | Gavekonto: 8220 02 85057 | Vipps 10932 |
  www.nms.no
Egersund Misjonsforening (EMF) - E-post: post@misjonsforeningen.no
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase