Kontonummere for gaver


Egersund Misjonsforening, Stiftelsen Egersund Misjonshus og ungdomsforeningen Vår driver et omfattende arbeide for alle aldre, i tillegg til at vi er en del av - og støtter opp om NMS. Til dette arbeidet er vi avhengige av at både medlemmer og andre støtter oss økonomisk.

Vi har fokus på tre hovedområder i forbindelse med givertjeneste og enkeltgaver:

Ungdomsabeid


Støtt opp om ungdomsarbeidet på konto: 3335.25.96065

Dette går i hovedsak til stilling for ungdomsarbeider, samt dirigent for ungdomskoret.

Misjon og Misjonsforeningens arbeide


Støtt opp om misjon og foreningens arbeide på konto: 3270.67.13432

Stiftelsen Egersund Misjonshus


Støtt opp om drift og vedlikehold av Misjonshuset på: 3270.20.77280Gaver kan også gis i form av kollekt på møter.


Alle gaver tas imot med stor takk.

Egersund Misjonsforening (EMF) - E-post: post@misjonsforeningen.no
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase