• Søndagssamling
  Tid:
  Søndag 19. april kl. 17:00
  Arrangør:
  EMF
  Type arrangement:
  Møte
  Sted:
  Taler:
  Handeland
Egersund Misjonsforening (EMF) - E-post: post@misjonsforeningen.no
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase