• Misjonsmøte
  Tid:
  Søndag 27. september 2020 kl. 19:00
  Arrangør:
  EMF
  Type arrangement:
  Møte
  Sted:
  Presisering/ alternativ:
  Sammen med Egersund Menighet
  Møteleder:
  Roger og Hans Magnar
  Møtevert:
  Jørgine og Olaug
Egersund Misjonsforening (EMF) - E-post: post@misjonsforeningen.no
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase