• Misjonshuset
Opplastet av Jan Ove Aase

    Ungdomsforeningen Vår er en kristen ungdomsforening med rundt 30- 40 medlemmer i alderen 14 - 22 år.

    Foreningen har tilholdssted i Misjonshuset i Egersund, og er en underavdeling av Egersund Misjonsforening (EMF).

    Foreningens motto er Ungdom for Kristus og vi har som mål med vår aktivitet at flere ungdommer skal få høre om Jesus og komme til tro på ham. I tillegg til å arrangere møter har vi eget ungdomskor og vi deltar også på en rekke andre arrangementer og tilstelninger.
  • Har ikke noe program for denne perioden
Ungdomsforeningen Vår - E-post: ufvaar@gmail.com
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase