Spesifiser program til utskrift
Tittel:
Arrangører:
EMF
Vår
Misjonskorpset
Juniorkorpset
Fredagskoz
Baluba/Barnetreffen
Salama
Vårsol
XTreff
Kirken
EMFs Kvinneforening
NMS
Stiftelsen
Fellemøtekommiteen
Annet
Fra:
Til:
Visningstype:
Enkel Komplett
Fyll inn ønsket overskrift for programmet. (Oppgir du ingen overskrift, vil datoene for programmet bli vist istedet.)

Kryss av for de arrangørene du vil skal være med i visningen. (Hvis du ikke merker av noen, vil alle bli tatt med.)

Spesifiser fra- og til-datoer.

Trykk på knappen "Vis program" for å gå til utskriftsvisningen. Bruk nettleserens utskriftsfunksjon for å skrive ut programmet.
Ungdomsforeningen Vår - E-post: ufvaar@gmail.com
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase