• UV Arrangement
  Tid:
  Lørdag 16. november kl. 20:00
  Arrangør:
  Vår
  Type arrangement:
  Møte
  Sted:
Ungdomsforeningen Vår - E-post: ufvaar@gmail.com
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase