• Rigging
  Tid:
  Fredag 28. desember 2018 kl. 08:00
  Arrangør:
  Vår
  Type arrangement:
  Annet
  Sted:
  Presisering/ alternativ:
  Heled dagen
Ungdomsforeningen Vår - E-post: ufvaar@gmail.com
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase