• Fredag kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Mandag 28. kl. 17:45
  Lørdag 2. februar kl. 20:00
  UV (Vår)
  Søndag 3. februar kl. 17:00
  Mandag 4. februar kl. 17:45
  Fredag 8. februar kl. 18:00
  Fredagskoz (Fredagskoz)
  Fredag 8. februar kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Søndag 10. februar kl. 16:30
  Søndag 10. februar kl. 17:00
  Mandag 11. februar kl. 17:45
  Lørdag 16. februar kl. 20:00
  UV (Vår)
  Søndag 17. februar kl. 16:30
  Søndag 17. februar kl. 17:00
  Mandag 18. februar kl. 17:45
  Lørdag 23. februar kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Mandag 25. februar kl. 17:45
  Lørdag 2. mars kl. 20:00
  UV (Vår)
  Søndag 3. mars kl. 16:30
  Søndag 3. mars kl. 17:00
  Mandag 4. mars kl. 17:45
  Fredag 8. mars kl. 18:00
  Fredagskoz (Fredagskoz)
  Fredag 8. mars kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Lørdag 9. mars kl. 10:00
  Basar (Misjonskorpset)
  Søndag 10. mars kl. 17:00
  Søndagsamling (Misjonskorpset har ansvar for møte..)
  Mandag 11. mars kl. 17:45
  Lørdag 16. mars kl. 20:00
  UV (Vår)
  Søndag 17. mars kl. 19:00
  Mandag 18. mars kl. 17:45
  Fredag 22. mars kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Søndag 24. mars kl. 17:00
  Søndagsamling (Mannsgruppen har ansvar for møte..)
  Mandag 25. mars kl. 17:45
  Lørdag 30. mars kl. 20:00
  UV (Vår)
  Søndag 31. mars kl. 17:00
  Mandag 1. april kl. 17:45
  Fredag 5. april kl. 18:00
  Fredagskoz (Fredagskoz)
  Fredag 5. april kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Søndag 7. april kl. 17:00
  Mandag 8. april kl. 17:45
  Lørdag 13. april kl. 20:00
  UV (Vår)
  Fredag 19. april kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Mandag 22. april kl. 19:00
  Lørdag 27. april kl. 20:00
  UV (Vår)
  Søndag 28. april kl. 17:00
  Mandag 29. april kl. 17:45
  Fredag 3. mai kl. 20:00
  Basement (Vår)
  Søndag 5. mai kl. 17:00
  Mandag 6. mai kl. 17:45
  Mandag 13. mai kl. 17:45
  Søndag 19. mai kl. 19:00
Egersund Misjonsforening (EMF) - E-post: post@misjonsforeningen.no
Gateadresse: Mosbekk plass (Spinnerigaten)
Nettredaktør: Jan Ove Aase